Coidado de menores

Coidado de menores (canguros)

Se ben é certo que nunca na historia os pais dedicaron tanto tempo ós seus fillos como na actualidade, non é menos certo que ainda así o 70% de esos pais cree que no é suficiente. En Edades Compostela creemos que o máis importante é que vostede pase tempo de “calidade” cos seus fillos polo beneficios que ten sobre o fortalecemento dos vínculos familiares.

Cando vostede, por motivos ineludibles, no dispoña do tempo suficiente para os seus fillos, Edades Compostela pon á sua disposición o Servizo de Canguros co persoal especializado, para que a tranquilidade de deixar ós máis pequenos en boas mans sexa unha realidade.

Os seus fillos estarán ben atendidos:

  • Levantar e deitar
  • Aseo, ducha, baño, vestir
  • Almorzo, comida, merenda e cea según o criterio dos pais
  • Levar e recoller o neno á escola ou gardería
  • Paseos e outras actividades lúdicas e de ocio.
  • Compañía día e/ou noite
  • Acompañamento a actividades escolares
  • Clases particulares para mellorar o rendemento no estudo
Back To Top