Axuda a domicilio

Cando necesitas axuda na casa

Mamá e papá xa teñen unha edade respetable. É posible que as cousas non vaian coma sempre na casa e percibes un deterioro xeral: amontonanse os platos no fregadeiro e aas estanterías teñen pó acumulado dende fai meses. Tal vez sexa que a saúde dun irmán está empeorando; fixose maior e olvidase de tomar a sua medicación. Calesqueira que sexan os signos, empezas a preguntarte si os teus seres queridos necesitan axuda na casa. A Axuda a Domicilio de Edades Compostela ofrece xustamente iso, asistencia para os que máis o necesitan sin abandonar o confort do seu fogar.

¿Qué é a Axuda a Domicilio?

A Axuda a Domicilio de Edades Compostela é un servizo que pretende promover, manter ou restablecer a autonomía personal ou familiar no domicilio a través da atención preventiva, asistencial e rehabilitadora co fin de facilitarlle a permanencia na sua vivienda, evitando cambios dramáticos na vida cotidiana e situacións de desarraigo.
O noso equipo de Coidadores Profesionais, personal cualificado e baixo supervisión, realizará os servizos que o cliente requira ca experiencia e o saber facer de moitos anos no sector:

 • Levantar/deitar
 • Aseo en cama ou baño
 • Cambio de pañal
 • Vestir
 • Axuda á movilidade
 • Dar almorzo/comida/cea
 • Acompañamento ó médico
 • Tramitación de receitas
 • Realización de tarefas domésticas, compras e outros
 • Ocio: lectura de cartas e libros, xogos de estimulación, paseos, etc.
 • Exercicios recomendados por fisioterapeuta
 • Cambios posturales
 • Servicio nocturno
Back To Top