Edades - Santiago de Compostela

Web en construcción...

Política de privacidade

 

Os datos facilitados por vostede incorporaranse e serán tratados nun ficheiro coa finalidade de atender a presente relación e informalo sobre noticias, productos e servizos futuros da nosa organización que poideran ser do seu interese. Os datos non serán cedidos a terceiros. Se o desexa, pode acceder, rectificar, cancelar e oporse ao tratamento dos mencionados datos mediante escrito dirixido ao enderezo da empresa ou por correo electrónico a contacto@edadescompostela.com.

 

Datos da empresa

 

GARCIA NOVAIS, ANTONIO IVAN 008881257D S.L.N.E.

N.I.F. B70412176

Rúa de San Pedro de Mezonzo 31

15701 Santiago de Compostela

Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, tomo 13, folio 202, inscrición 1, folla 47194, sección 6.